Jeśli szukasz pomocy, bo:

  • jesteś ofiarą przemocy seksualnej, fizycznej lub psychicznej;
  • jesteś uwikłana w prostytucję;
  • potrzebujesz pomocy w readaptacji i resocjalizacji;
Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.