Streetworking to wychodzenie po za mury biur, instytucji, domów do człowieka, który nie korzysta z pomocy w konwencjonalny sposób. 

Wychodzimy do dziewczyn, kobiet które z różnych przyczyn uwikłały się
w prostytucję. Informujemy o możliwościach pomocy, jakiej możemy udzielić my lub różnego rodzaju instytucje pomocowe. Spotkania to nie tylko doraźna, wymierna pomoc. Towarzyszenie poznanym osobom, to odkrywanie piękna
i dobra obecnego w poznawanej coraz lepiej osobie. Godność ludzka, której czasem sama osoba w sobie nie dostrzega, wypływa z samego człowieczeństwa. Słowa Dobrego Pasterza, który w Księdze Izajasza wyznał każdemu człowiekowi: "Jesteś cenny(a) w moich oczach. Nabrałeś(aś) wartości i Ja cię miłuję"(Iz 43, 4) pozwalają widzieć w sobie wartość , której nic i nikt nie jest w stanie nam odebrać.

Pomoc, którą proponujemy obejmuje:

  • konsultacje z prawnikiem;
  • pośredniczenie w uzyskaniu pomocy medycznej, psychologicznej, terapeutycznej;
  • pomoc w znalezieniu pracy;
  • udzielenie bezpiecznego schronienia na okres kilkudniowy lub dłuższy - w zależności od sytuacji;
  • udzielenie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w różnego rodzaju instytucjach pomocowych.

  

 

Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.