Misja Małgorzata prowadzi zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach oraz placówkach wychowawczych
i resocjalizacyjnych.
Zajęcia dotyczą zagrożeń uzależnienia od pornografii, prostytucji i sponsoringu, a także przedstawiają problematykę handlu ludźmi.

Celem profilaktyki jest:

 • ograniczenie korzystania przez młodych ludzi z materiałów pornograficznych, podważenie obecnych w pop - kulturze
  i pornografii silnie szkodliwych mitów na temat miłości
  i seksualności oraz ukazanie konsekwencji korzystania
  z pornografii. ;
 • ostrzeżenie przed konsekwencjami wchodzenia w relacje sponsoringu, zapobieganie wchodzeniu
  na drogę prostytucji jako sposobu życia i zarobkowania oraz przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu osoby, jakie ma miejsce w relacji sponsoringu i prostytucji;
 • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi,
  ukazanie postaw i działań, które zwiększają szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości
  oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
 • zapobieganie postawie konsumpcyjnej w dziedzinie relacji międzyludzkich.

Prowadzimy także zajęcia dotyczące handlu ludźmi, adresowane do młodzieży, informujące
o zagrożeniu, możliwości uniknięcia oszukania przez werbowników, możliwości uzyskania pomocy.

 

Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.