To miejsce spotkań, które umawiane są wcześniej telefonicznie
(nr tel. interwencyjnego: 
663-444-470).

Dyżury w biurze pełnione są w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.00 - 20.00, 
a także w inne dni tygodnia - po telefonicznym umówieniu spotkania.

W punkcie konsultacyjnym świadczone są porady prawne, psychologiczne, pomoc socjalna,
a także udzielane wsparcie , mające na celu motywowanie szukających pomocy do zmiany stylu życia.
Ponadto jest on wyposażony w taki sposób, by w razie potrzeby udzielić całodobowego schronienia
dla kilku osób.

Punkt ten znajduje się na terenie Caritas Archidiecezji Warszawskiej "Tylko z Darów Miłosierdzia"
przy ul. Żytniej 1a w Warszawie.

Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.